Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKI BATIDA

www.sklep.batida.pl 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: BATIDA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewska 2 lok. Nr. 1U-24 , 00-065 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000167112, NIP: 5260213008, REGON: 006921037. 
 1. Pod adresem www.batida.pl firma BATIDA Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej produktów cukierniczych, piekarniczych oraz garmażeryjnych firmy BATIDA Sp. z o.o., skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 1. Kontakt ze Sklepem Internetowym Batida(sklep.batida.pl) jest możliwy za pośrednictwem: 

w godzinach od 10:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych) oraz w godzinach 10:00-17:00 w soboty i wybrane święta. 

 1. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. 
 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego Batida nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Ceny mają charakter wskazania, za jakim wynagrodzeniem Sprzedawca może przyjąć do realizacji zamówienie Klienta. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego Batida (www.batida.pl) składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu Internetowego Batida. 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy Batida (batida.plsą świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 1. Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Batida (batida.plBatida Sp. z o.o. wystawia faktury VAT.  W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny. 
 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Batida, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu Internetowego Batida, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 1. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu Internetowego Batida.
 1. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie Internetowym Batida, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie Internetowym Batida.
 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu Internetowego Batida stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego (batida.pl) w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Sprzedawca – BATIDA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewska 2 lok. Nr. 1U-24 , 00-065 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy KRS: 0000167112, NIP: 5260213008, REGON: 006921037. 
 4. Sklep Internetowy Batida – sklep internetowy Batida prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem batida.pl; 
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Batida;
 6. Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym Batida za pośrednictwem strony internetowej: batida.pl  
 1. Klient może złożyć zamówienie:

-dokonując rejestracji i tym samym zakładając konto w Sklepie Internetowym Batida wchodząc na stronę internetową www.batida.pl (lub) 

-dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym Batida wchodząc na stronę internetową www.batida.pl bez konieczności logowania się. 

 1. W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane w postaci adresu e-mail i wpisuje proponowane przez siebie hasło, celem zabezpieczenia dostępu do utworzonego przez siebie konta.
 1. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”, „Do koszyka” / „Finalizuj zakupy”, „Zobacz koszyk” / „Twój koszyk”. Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. Za pomocą przycisku „Przejdź dalej” następuje akceptacja podsumowania zamówienia i przejście do danych osobistych i danych odbioru.
 1. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Finalizuj zakupy” / „Przejdź dalej”, w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.
 2. Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy (odbiór osobisty lub dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zamówienia oraz sposobu płatności.
 1. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 1. Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Klient zostaje przekierowany do systemu płatniczego Przelewy24 w celu dokonania płatności. 
 1. Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, z adresu e-mail sklep@batida.pl jest wysyłana wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia.
 1. W przypadku nieopłacenia zamówienia z adresu e-mail sklep@batida.pl zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem do opłacenia zamówienia poprzez system płatniczy Przelewy24.
 1. Ostatecznym oraz wiążącym potwierdzeniem złożenia zamówienia z obowiązkiem jego realizacji jest wiadomość zwrotna, potwierdzająca złożenie płatności za zamówienie z systemu Przelewy24.
 2. W przypadku problemów z dokonaniem płatności (np. jeśli pomimo złożenia przelewu zamówienie będzie dalej widniało jako nieopłacone), prosimy o kontakt drogą e-mail na adres: sklep@batida.pl. 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA 

  1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

  2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po poinformowaniu W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży. 

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane lub Klient w komentarzu do zamówienia wpisał informacje niezgodne z treścią zamówienia złożonego na platformie e-sklepu, dotyczące m.in: innej daty dostawy, innej godziny lub miejsca dostawy lub innych dodatkowych elementów mogących podlegać dodatkowej opłacie. 

  1. Ze względu na krótki termin przydatności do spożycia wskazany w pkt. 4 powyżej oraz z przyczyn wskazanych w pkt VI 1. poniżej, Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie. Zwykle jest no 48 godzin przed realizacją zamówienia.

  1. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.

  1. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta osobiście w jednym z punktów sprzedaży na terenie Warszawy:
 • Batida Krakowskie Przedmieście: ul. Królewska 2 (przy ul. Krakowskie Przedmieście, wejście od ulicy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza), 00-065 Warszawa 
 • Batida Wola: ul. Przy Lasku 2, 01-424 Warszawa 
 • Batida Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63, 00-063 Warszawa
 • Batida Plac Vogla, ul. Zygmunta Vogla 62, 00-063 Warszawa 
 • Batida Konstancin: Al. Wojska Polskiego 3 (Galeria Handlowa Stara Papiernia), 05-520 Konstancin-Jeziorna 

  Klient może dokonać zmian w zamówieniu polegających na zmianie terminu, miejsca dostawy lub składu zamówienia nie później niż na 48 godzin przed terminem jego realizacji, wyłącznie w formie wiadomości z dyspozycją na: sklep@batida.pl

  Minimalna kwota zamówienia z dowozem to 45 zł brutto plus koszt dostawy. Zamówiony towar może również zostać dostarczony pod adres wskazany przez Klienta, na terenie Warszawy i wybranych gmin sąsiednich. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy podzielony jest w następujący sposób:
  • Koszt:  48,00 zł – Warszawa dzielnice: Śródmieście, Żoliborz, Wola, Targówek, Praga-Południe, Praga-Północ, Ochota, Mokotów,  Włochy,  Wilanów, Wesoła, Wawer, Ursynów, Ursus, Rembertów, Bielany, Białołęka, Bemowo
  • Koszt:  48,00 zł – Gminy sąsiadujące z Warszawą: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Łomianki
  • Koszt: 60,00 zł – Gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Piastów, Ożarów mazowiecki, Nadarzyn, Pruszków, Józefów, Marki, Jabłonna, Czosnów, Raszyn, Stare Babice (Babice Nowe), Izabelin
  • Koszt: 60,00 zł – Gminy sąsiadujące z Warszawą: Wiązowna, Otwock, Kobyłka, Zielonka, Wieliszew, Izabelin, Legionowo, Halinów

   

  W przypadku zgłoszenia potrzeby dostawy poza standardowy obszar dostaw koszt usługi ustalany jest indywidualnie, każdorazowo do weryfikacji i akceptacji przez Batida. Batida zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zlecenia ze względu na adres dostawy, który powoduje brak możliwości dostawy pod wskazany adres w wyznaczonym terminie. 

   

  Jeżeli dostawa, pomimo podjętych prób przez kuriera nie zostanie odebrana, zamówiony będzie czekać do końca dnia następnego w butiku ul. Królewska 2 w Warszawie, w godz. 10:00 - 19:00.

  1. Dostawy poza Warszawę realizujemy za porozumieniem wyrażonym drogą e-mail i złożonym w elektronicznej formie na adres e-mail: sklep@batida.pl. Wybrane produkty mogą być dostarczone pocztą polską lub zewnętrznym kurierem. Koszt takiej dostawy jest każdorazowo indywidualnie ustalany i zależy od aktualnego cennika dostawcy, wagi i wielkości produktu.
  1. Uwagi podane przez Klienta w polu „Komentarz” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.
  1. W przypadku zamówienia przez Klienta tortu z dedykacją lub tabliczki z dedykacją, BATIDA Sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w nich treść. W szczególnych przypadkach BATIDA Sp. z o może odmówić bez podania przyczyny realizacji zlecenia z dołączoną dedykacją do zlecenia ze względu jej treść, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 
  1. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 692 409 395 lub drogą e-mail pod adresem: sklep@batida.pl.
  1. WARUNKI PŁATNOŚCI

  Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie: 

  -Karta kredytowa 

  -Karta płatnicza 

  -Przelew elektroniczny

  -Klarna

  1. Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24. Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez Przelewy24 jako zapłacone lub w przypadku zaksięgowania wpłaty na konto bankowe BATIDA Sp. z o.o.

  VI. ZWROTY I REKLAMACJE 

  Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. 

  1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
  1. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez batida.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Batida wyjątkiem wskazanym w pkt IV 5 powyżej.
  1. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
  1. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane po potrąceniu.
  1. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży / kierowcę / pracownika firmy kurierskiej. W tym celu zamówiony produkt / produkty powinny zostać obejrzenie i okazane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy przy składaniu zamówień spowodowane zatorami w systemach platform płatniczych oraz banków. Jednak spory wynikające z powyższego będą załatwiane przez Sprzedawcę s sposób polubowny, mający na celu satysfakcję Kupującego. 

  VII. REKLAMACJE 

  1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej).
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Tym samym Klient może nie przyjąć towaru.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. 
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. BATIDA poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:

  -zwrotu za pośrednictwem systemu Przelwy24 (lub) 

  -zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym); (lub) 

  -vouchera na produkty ze Sklepu internetowego Batida. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. 

  1. Wszelkie spory wynikające z powyższych punktów, będą załatwiane przez Sprzedawcę drogą polubowną, mającą na celu satysfakcję Klienta. 

  VIII. WADY PRODUKTÓW 

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
  1. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną odwad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może:
  • zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (albo)
  • zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  1. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsument inny sposób zaspokojenia. 
  1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

  POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORU 

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie ewentualnych sporów konsumenckich.
  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 

  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 

  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

   

  1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
  1. Konsument może również skorzystać z Sklepu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

  1. Sprzedawca wskazuje jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl. Więcej informacji dotyczących ww. podmiotu: http://www.wiih.org.pl/.
  1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na:
  • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
  • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
  • rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
  1. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu (albo)
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

   

  DANE OSOBOWE 

  1. Zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
  1. Informujemy, iż administratorem danych osobowych naszych Klientów jest BATIDA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewska 2 lok. Nr. 1U-24  w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000167112, NIP (VAT) (PL) 526-021-30-08 i REGON 006921037. 
  1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę BATIDA Sp. z o.o., a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
  1. Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną na stronie www.batida.pl.
   Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje wymagane przez RODO związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę.
  1. Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy Batida korzysta z tzw. plików cookies, zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies dostępnej na stronie www.batida.pl
  1. Sprzedawca  nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego). 

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym Batida. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 
  • Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
  • Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym Regulaminie. 
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej batida.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.
  1. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  1. Klient, który posiada konto użytkownika w Sklepie Internetowym Batida, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego Batida system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 
  • Przeglądarka internetowa: Mircosoft Edge; Mozzila Firefox; Opera; Chrome; Safari. 
  • Użytkownik powinien mieć włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce. 
  1. Ze Sklepu Internetowego Batida(nie) można korzystać anonimowo. 
  1. Sprzedawca zastrzega prawo do wprowadzania czasowych promocji oraz wycofywania produktów ze Sklepu Internetowego Batida.
  1. Klient, korzystając ze Sklepu internetowego Batida nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego Batida w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności: 
  • przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym Batida treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, 
  • wykorzystywanie Sklepu Internetowego Batida do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym, 
  • publikowanie w Sklepie Internetowym Batida treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, 
  • korzystanie ze Sklepu Internetowego Batida w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy, 
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Batida, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania, 
  • korzystanie z treści dostępnych w Sklepie Internetowym Batida z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem Internetowym Batida, 
  • udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.  

   

  WERSJA 01.01.2023 (aktualnie obowiązująca) 

   

  SMS MARKETING

  Poprzez wyrażenie zgody na marketing SMS Batida Sp. z. o.o. podczas procesu zakupowego i inicjowanie transakcji lub subskrypcji za pomocą naszych narzędzi subskrypcyjnych, zgadzasz się na otrzymywanie regularnych powiadomień tekstowych (dotyczących Twojego zamówienia, w tym przypomnień o porzuconym koszyku), ofert marketingowych oraz komunikatów transakcyjnych, w tym próśb o recenzje od nas, nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego jest zarejestrowany na jakiejkolwiek państwowej liście numerów do których nie wolno dzwonić.

  Częstotliwość wiadomości może się różnić. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i powiadomień tekstowych, odpowiedz na dowolną wiadomość tekstową wysłaną przez nas słowem STOP lub skorzystaj z dostarczonego linku do rezygnacji w dowolnej z naszych wiadomości.

  Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak używanie innych słów czy formułowań, nie będą uważane za uzasadnione środki rezygnacji. Nie pobieramy opłat za usługę, jednak ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty i opłaty związane z przesyłaniem wiadomości tekstowych nakładanymi przez dostawcę usług bezprzewodowych. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transfer danych.

  W razie pytań, prosimy wysłać HELP na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz także skontaktować się z nami pod adresem https://batida.pl/pages/kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji dowolnego numeru telefonu lub kodu skrótu, który używamy do obsługi usługi w dowolnym momencie. Otrzymasz powiadomienie w takich przypadkach.

  Zgadzasz się, że wszelkie wiadomości wysłane na numer telefonu lub kod skrótu, który zmieniliśmy, w tym wszelkie prośby STOP lub HELP, mogą nie być odebrane, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za spełnienie żądań zawartych w takich wiadomościach.

  Na tyle, na ile pozwala obowiązujące prawo, zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub błędnie skierowane dostarczenie jakichkolwiek informacji przesyłanych za pośrednictwem usługi, błędy w takich informacjach i/lub za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć lub nie podjąć w oparciu o te informacje lub usługę.

  Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważne. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy i używamy Twoich danych osobowych.